Qui som?ObjectiusQui som?Objectius

L’Associació d’Amics del Camí de Pallerols de Rialb a Andorra, nasqué l’any 2002, arran del centenari del naixement de sant Josepmaria Escrivà de Balaguer. Des d’aleshores, ve treballant en la recuperació dels fets, viaranys i llocs del camí de fugitius que seguí sant Josepmaria amb altres persones al novembre-desembre de 1937. Actualment, hi formen part persones de tot el món.

Des de ben aviat, ens vam proposar fer memòria de tots els qui –per motius de consciència- hagueren de fugir per aquestes muntanyes, amb l’objectiu que aquest record ens dugui a respectar a tots en la seva llibertat i a fomentar la pau i la convivència entre totes les persones per damunt de les diferències que hi pugui haver de ideologia, raça, religió, llengua, país i tradicions. Aquest va ser un gran desig de sant Josepmaria i forma part molt important del seu llegat.

Hi ha una Junta Directiva i diferents Comissions de treball, al front de les quals hi ha uns responsables que coordinen les tasques que realitzen.

Hi ha diferents tipus de socis:

Socis d’honor: Són aquelles persones que s’han distingit per el seu especial suport i encoratjament. Jordi Piferrer i Deu, autor del llibre “Camino de Liberación”, fa un resum de la vida dels tres socis d’Honor de l’Associació: Josep Cirera, Josep Boix de Juncàs i Eugeni Coll de Fenollet, ja difunts.

Socis de número: Són la majoria dels socis, els quals amb la seva aportació potser modesta però contínua permeten portar a cap tot el que ens hem proposat.

Finalment hem de remarcar el treball dels Voluntaris que col·laboren desinteressadament en les tasques de neteja i marcatge dels camins, en temes culturals, històrics, d’administració, etc.