Unes interesants reflexions del grup d’Eslovàquia

Els dies 25, 26 i 27 d’octubre un grup de sacerdots vinguts de Bratislava (Eslovàquia) van voler passar aquests dies a la zona de Pallerols.

Van visitar l’església i la rectoria de Pallerols, la cabana de Sant Rafael, van celebrar missa a la Ribalera i van visitar les zones pròximes, on va estar sant Josepmaria a la tardor de 1937 en el seu camí cap a Andorra.

Els sacerdots van ser: Santiago Forts, Radovan Rajčak, Ján Fábik, Milà Cehlárik, Vladímir Mikulec i Peter Kizek.

Per part de l’Associació de Pallerols els van acompanyar Josep Martínez i Jordi Piferrer.

Mariano Carbonell i la seva dona Lluïsa els van atendre també magníficament en el seu casa d’Organyà.

Uns dies viscuts intensament i amb abundants fruits espirituals com narren els participants en els escrits que acompanyem.

o. Radovan Rajčák, kňaz escriu,

Pobudnúť na tomto krásnom mieste Pallerols, bolo pre mňa dôležité nie len ako využitie času na obnovu síl, ale využitie času na modlitbu a prosbu o vyjasnenie cesty v osobnom a kňazskom živote. Od spolubrata kňaza Opus Dei, som sa dozvedel, že sv, Josemaría práve na tomto mieste zažil malý zázrak „nájdenia cesty”. Ja som už dlhší čas stál pred dilemou, ako riešiť určité veci, či je správe venovať sa aktivitám, ktoré mi Pán zrazu poslal a najmä ako. Práve na tomto mieste som teda prosil rovnako, ako sv. Josemaría: „Domine, ut videam!” Nesmierne som túžil po nájdení svojej osobnej „ruže Rialb”. Hľadal som, rovnako ako sv. Josemaría, v ruinách svojho vlastného vnútra, keďte všetko sa zdalo veľmi nejasné a rozbité. A Boh konal. Veci sa skutočne začali hýbať. Pán mi na príhovor Panny Márie Ružencovej a sv. Josemaríu ukázal, až prekvapujúco jasne, kadiaľ ísť a na čo sa zamerať. Môžem skutočne povedať, že v Pallerols som prežil aj ja malý „zázrak” a našiel znova cestu. Ide o skúsenosť, ktorú by niekto považoval za banálnu, ba smiešnu. Pre mňa to však bolo v tej chvíli nesmiernou úľavou. Nie je jednoduché nájsť cestu a ešte ťažšie si je vôbec uvedomiť, že treba nejakú hľadať. Mne Pán pomohol v obidvoch veciach. Preto nepovažujem pobyt v Pallerols a nájdenie riešenia pre môj život práve tam za banalitu a náhodu. Skôr za prejav Prozreteľnosti a jej milujúceho a jemného sprevádzania.

Estar en aquest preciós lloc de Pallerols, ha estat per a mi important, no només com una manera d’aprofitar el temps per reprendre les forces, sinó també com una manera de resar i demanar llums per al meu camí personal en el sacerdoci. Gràcies a un sacerdot amic de l’Opus Dei em vaig assabentar que precisament aquí sant Josepmaria va experimentar una gràcia especial en el seu propi camí personal. He estat des de fa temps davant el dilema de com solucionar algunes coses i, si era correcte dedicar a algunes activiades que Déu havia posat en el meu camí. Però, sobretot, el meu dilema estava en com fer-ho.

Precisament en aquest lloc vaig demanar com sant Josepmaria: Domine ut videam! Amb totes les meves forces vaig demanar trobar la meva “Rosa de Rialb”. Vaig intentar furgar en el meu interior, on tot em semblava poc clar i fet trossos. Déu va actuar. Vaig començar a veure la situació millor. Gràcies a la Verge del Roser i a sant Josepmaria vaig veure de forma sorprenent cap a on havia de caminar i dirigir-me. Puc dir, que a Pallerols també jo he experimentat un petit miracle i vaig trobar de nou el camí. Es tracta d’una experiència que per a alguns podria semblar sense importància, fins i tot ridícula, però per a mi va suposar un gran alleujament. No es fàcil trobar el teu propi camí i encara més difícil ser conscient que cal buscar-lo. Déu em va ajudar en aquests dos sentits. Per això no considero la meva estada a Pallerols com a pura casualitat i de poca importància, sinó tot el contrari, la manifestació de la seva Providència i afectuosa proximitat.

Milan Cehlárik escriu,

Hovorí sa, že je lepšie raz vidieť ako tisíc krát počuť. Dotknúť sa miest, kde sa pred niekoľkými rokmi odohrávala dráma života, bolo naozaj zážitkom. Mnoho ľudí prežíva dnes rôzne pochybnosti a preto je dobré poznať tieto situácie aj zo života svätých tak ako to prežíval aj sv. Josmaria. Sláviť sv. omšu na mieste kde ju pred rokmi slávil on, pod skalou v prírode, pred útekom do Andory, bolo pre mňa veľkým zážitkom. Vďaka za túto možnosť.

Es diu que és preferible veure un cop que escoltar mil vegades sobre un assumpte. Estar en un lloc on fa molts anys es va desenvolupar un drama, ha estat una gran experiència. Molta gent a la nostra època experimenta tota mena de dubtes i, per això, és bo conèixer també aquestes situacions a la vida dels sants, com també ho va experimentar en el seu moment sant Josepmaria. Celebrar la Santa Missa al lloc on fa anys ell també la va celebrar, sota un barranc, en plena natura, en la seva fugida cap a Andorra, ha suposat per a mi una gran experiència personal. Dono gràcies per aquesta oportunitat.

Ján Fabik escriu,

Pallerols bolo pre mňa živým a hmatateľným dôkazom, že pochybnosti a krízy v živote sv. Josemariu boli nakoniec posilnením jeho dôvery v Boha. Malý ale útulný kostol bol pre mňa silným momentom v mojej púti po stopách tohto svätca. Aj tu sa ukázalo, že Boh si koná veľké veci v tichosti, skrytosti a mimo dosahu zvedavých očí. Ďakujem našej Nebeskej Matke za toto požehané miesto.

Pallerols ha estat per a mi una palpable i viva evidència que els dubtes i crisi en la vida de sant Josepmaria van suposar al final un enfortiment de la seva confiança en Déu. Estar en aquesta petita, però acollidora església ha suposat un gran moment en la meva peregrinació per conèixer la vida d’aquest sant al Pas dels Pirineus. També aquí es palpa que Déu realitza grans coses en silenci, ocultament i fora de l’abast d’uns ulls curiosos. Dono gràcies a la Verge per aquest beneït lloc.