Una interessant variant per travessar el riu de Civís

El dia 10 d’octubre, un equip de 10 voluntaris ens trobàrem a les 10 del matí a la gasolinera Valentí de Bellestar. Es feren dos grups de treball.

El primer grup equipat amb desbrossadora, tisores i pintura, féu treballs de neteja i senyalització a la zona dels rius de Castellbó i d’Aravell. Estava format per: Paco Penella, Jordi Pérez, Ramon Camats, Daniel Macià, Pepe Martínez i Enrique Tormo.

El segon grup, equipat amb tisores i gps, va fer tasques d’investigació a la zona del riu de Civís, per a descobrir amb més exactitud el pas del riu, abans d’iniciar l’ascensió al Barranc de la Cabra Morta. Estava format per: Octavio Rico, Ramon Bosch, Eusebio Garcia i Jordi Piferrer.

El primer equip va desbrossar la zona de la Borda del Riu i el pas del riu de Castellbó fins arribar al primer creuament amb el riu d’Aravell. També va col·locar un pal de senyalització vertical passat el riu de Castellbó.

El segon equip empalmà directament el camí que baixa de la Collada de la Torra fins el riu de Civís. Una vegada travessat el riu vàrem empalmar amb el camí que puja al Barranc de la Cabra Morta que és el que vàrem senyalitzar des del començament de les nostres activitats.

Aquest nou traçat s’adapta millor als documents històrics de l’expedició de 1937 de manera que té més interès que el que seguíem fins ara, en especial perquè baixem fins al riu de Civís com feren els protagonistes de l’any 1937.

Més endavant haurem de col·locar uns troncs de fusta per passar el riu, tot i que nosaltres el creuàrem bé a través de les pedres que hi ha.

Després de 4 hores de treball intens, cap a les 3 de la tarda férem un bon i merescut dinar a la Fonda del Llac, de Coll de Nargó.