Una pel·lícula que mostra el valor del perdó en la vida de sant Josepmaria Escrivà

Com s’explica en l’apartat Qui som, l’Associació d’Amics del Camí de Pallerols de Rialb a Andorra ens vam proposar, des de ben aviat, fer memòria de tots els qui -per motius de consciència- hagueren de fugir travessant els Pirineus, amb l’objectiu que aquest record ens dugui a respectar a tots en la seva llibertat i a fomentar la pau i la convivència entre totes les persones per damunt de les diferències que hi pugui haver de ideologia, raça, religió, llengua, país i tradicions. Aquest va ser un gran desig de sant Josepmaria Escrivà i forma part molt important del seu llegat.

La transcendència d’aquests valors ens ha portat a promoure treballs d’investigació i de divulgació encaminats a ressaltar el respecte a la llibertat, la convivència i el perdó. Precisament el passat mes de novembre organitzàrem a la Seu d’Urgell la IV Jornada de Camins de Llibertat a través dels Pirineus, sota el lema: llibertat, convivència i perdó, durant la guerra civil espanyola (1936-1939).

La pel·lícula There be Dragons (Encontraràs Dragones), que s’estrenarà el proper 25 de març, té com a un dels principals protagonistes la figura de sant Josepmaria i com a tema de fons el perdó.

Qualsevol reflexió que es faci sobre el tema del perdó i sobre la figura de sant Josepmaria encaixa perfectament dins dels nostres objectius, i és per això que ens ha semblat oportú valorar positivament la pel·lícula, i a través de la nostra web anirem informant sobre ella.

DE LA FICCIÓ A LA REALITAT

L’aportació de l’Associació d’Amics del Camí de Pallerols de Rialb a Andorra, es concreta en el nostre oferiment per mostrar la realitat geogràfica i històrica d’aquesta ruta que va seguir sant Josepmaria en el seu camí d’evasió, a la tardor de 1937. Ho farem amb l’edició de llibres i organitzant visites guiades que mostrin la realitat d’aquest camí i la història que hi ha al darrera.

Tothom que estigui interessat en visitar Pallerols i el Camí d’Andorra, pot posar-se en contacte amb nosaltres a través de:

contacte i [email protected]

Per obtenir més informació sobre la pel·lícula There be Dragons podeu entrar al següent enllaç d’internet, que anirem actualitzant:

http://www.conelpapa.com/quepersigue/opusdei/joffe.htm