Socis col·laboradors, Protectors, de Número, Assessors

Socis col·laboradors: Són aquelles persones que han col·laborat en la definició i neteja del Camí.

Socis protectors: Són els socis que han aportat una quantitat important.

Socis de número: Són la majoria dels socis, els quals amb la seva aportació potser modesta però contínua permeten portar a cap tot el que ens hem proposat.

Socis Assessors: Són persones especialistes en diferents aspectes del Camí, que ens assessoren en alguns temes concrets, com ara: històrics, geogràfics, artístics, jurídics, esportius, ciències de la naturalesa, literaris, religiosos, sociològics, etc.