18 nois en el Camp de Treball

Dels dies 31 de juliol al 10 d’agost han participat en un Camp de Treball 18 nois procedents d’uns grups d’esplai de Tarragona, Girona i Igualada.

De Tarragona (Club Montroig) han assistit: Lluís Molas, Javier Medrano, Raül Font-Quer, Ramon Fontova i Jaime Luis Paredes.

De Girona (Club Tempir): Txema Simon, Ferran Aritzcun, Manel Marquès, Robert Vilà, Jordi Cassany, Climent Cornellà, Joaquim Fàbrega, Vicenç Fàbrega i Cristóbal Colón Chávez.

D’Igualada (Club Valldaura): Vicente Sanjosé, Jaume Ventura i Francesc Xicola.

Hi hagué també un sacerdot de Gijón: Mn. Pablo Barbés.

Es feren els següents treballs:

– Vicente, Jaume i Francesc s’encarregaren de pintar els altells de l’església de Pallerols i d’ordenar totes les coses que hi havia en aquests altells, també montaren un armari per a la sagristia i ordenaren el necessari per a poder celebrar missa en aquesta església. A més, ordenaren i subministraren les eines necessàries per als altres treballadors.

– Lluís, Txema, Jordi, Climent, Raül, Ramon, Joaquim i Vicenç treballaren fonamentalment en l’acabament de la Cabana de Sant Rafel.

– Javier, Manel, Robert i Cristóbal, desbrossaren i senyalitzaren els camins d’arribada a la Cabana i de sortida cap a Montlleví i el Corb.

– Ferran féu l’important tasca de l’intendència, portant les eines necessàries als llocs de treball, subministrant els materials i l’aigua per a beure i refrescar-se, ja que foren dies de molta calor. També s’encarregà de fer un magnífic reportatge fotogràfic.

Entre tots es féu un formidable equip que assolí totes les fites que ens havíem proposat: Acabar la Cabana de Sant Rafel, millorant tots els accessos i sortides. Per altra part s’ha fet un treball molt necessari, com era netejar i ordenar l’interior de l’església de Pallerols.

La tasca de Mn. Pablo fou també fonamental en l’atenció espiritual dels assistents. Celebrà missa cada dia i els nois pugueren acudir a ell, amb plena llibertat, quan ho creien convenient.

Podeu veure un Vídeo dels treballs realitzats, clicant aquí