Pels propers dies 26 i 27 de març de 2005, ens proposem fer la següent ruta del Pas dels Pirineus.

Dia 26 de març de 2005: Riu de Cabó a Noves de Segre

10.00h | Sortida d’Organyà. Plaça de les Homilies.
11.00h | Riu de Cabó
14.00h | Ares. Dinar que s’ha emportar cadascú
16.30h | Baridà
18.30h | Arribada a Noves de Segre.

Dia 27 de març de 2005: Noves de Segre a Riu de Castellbò

10.00h | Sortida de Noves de Segre
12.00h | Arribada al Riu de Castellbò

S’adjunten plànols d’ambdues excursions

Nota: Ens hem de portar el dinar i begudes pel dia 26, que caminarem unes 7 hores.