Més informació, més participació

Estem treballant en l’actualització i ampliació de la web, per tal de donar una informació més àmplia i que sigui més participativa.

En quant a la informació, estem introduint uns nous apartats:

Geologia, fauna i flora dels diferents trams del Camí.

– Jornades i estudis, on comentarem les Jornades, estudis i recerques relacionades amb la llibertat i el respecte entre les persones de tot el món.

– Art i tradicions, on podrem repassar la cultura, l’art, les festes, tradicions i costums de les cases i pobles que ens trobem tot caminant.

Per altra part hi haurà un apartat on es podran veure tots els vídeos editats dels diferents trams del Camí.

També en l’apartat Les Rutes, introduirem els tracks en GPS de tot el Camí, de manera que permetrà als caminants seguir amb més seguretat la ruta i veure sobre Google earth l’itinerari complet amb les coordenades geogràfiques de cada punt. Inclourem fotos dels llocs més emblemàtics del Camí per facilitar el seu reconeixement.

Informarem també sobre les obres de reconstrucció de la Rectoria de Pallerols, que ens proposem iniciar ben aviat perquè estigui acabada el 22 de novembre de 2012, en el 75 aniversari de la trobada de la Rosa. Volem que la nova Rectoria sigui un lloc de benvinguda, d’atenció als caminants i d’informació de tot el Camí d’Andorra. A través d’aquest nou apartat anirem informant regularment de la marxa de les obres, les aportacions aconseguides, etc.

En quant a la major participació estem fent la traducció a l’anglès, perquè arribi a moltes més persones.

No dubteu en enviar els vostres suggeriments i escrits que enriquiran els continguts de la web i la faran més universal.