Dos grans amics de Pallerols

El dilluns 1 de novembre va morir a Barcelona Mn. Ferran Blasi Birbe, i el dimecres dia 3 va morir a Matadepera en Pere Verdera Albiñana.

Durant els anys 2.003 a 2011, en Pere Verdera va ser president de l’Associació d’Amics del Camí de Pallerols de Rialb a Andorra i amb ell es va iniciar també la Fundació Rialb. Al llarg d’aquests anys, i sota el seu impuls, es va comprar la rectoria de Pallerols i es feren obres de consolidació de la teulada de l’església i d’embelliment del seu interior.

Es distingí per la seva professionalitat, generositat i rectitud en el treball, posant les bases, tant legals com econòmiques, perquè es pogués reconstruir la rectoria i es donés un fort impuls al creixement de Pallerols.

Per altra part, Mn. Ferran Blasi fou un enamorat de Pallerols. Amb les seves arrels pirinenques -els seus pares eren d’Escaló i d’Esterri d’Àneu- estimà també aquestes terres del prePirineu català. Recordem amb afecta la seva anada a Pallerols el 19 de juliol de 2011, que juntament amb el cardenal Julián Herranz i Mn. Benet Badrinas visitaren també la Cabana de Sant Rafel, el Corb, la Ribalera i Fenollet.

Ens encomanem a ells perquè ben segur que des del cel ens ajudaran encara més en el creixement de la tasca que estem desenvolupant a través de l’Associació d’Amics del Camí de Pallerols de Rialb a Andorra.