Adjuntem la lletra i la música dels Goigs de la Mare de Déu del Roser que cantarem a Pallerols el proper dia 2 de desembre durant la processó que farem a les 12,15 hores, amb la nova imatge de la Mare de Déu.

La música és d’Odilò Maria Planàs i la lletra corresponent a l’estrofa de sant Josepmaria és d’Oriol Diví, tots dos monjos del monestir de Montserrat.

El dia 2 de desembre es repartiran els nous goigs que s’han editat especialment per aquesta ocasió del 70 aniversari del pas de Sant Josepmaria per Pallerols. No obstant, us avancem ara la lletra i la música perquè es pugui assajar amb temps.
MARE DE DÉU DEL ROSER
que es canten a l’església de Pallerols de Rialb

Entrada

Vostres goigs amb gran plaer
cantarem, Verge Maria:
puix la Vostra Senyoria
és la Verge del Roser.

1. Déu plantà dins vós, Senyora,
el Roser molt excel•lent
quan us feu mereixedora
de concebre’l purament,
donant fe al Missatger
que del cel us trametia:
Déu el Pare, que volia
fóssiu Mare del Roser.

2. Del sant ventre produïda
la planta del Roser verd,
fou dels àngels circuïda
i servida amb gran concert,
i restà pur i sencer
vostre cor amb alegria:
quan parís en l’establia
el celestial Roser.

3. Gran delit us presentava
vostre Fill ressuscitat,
amb cinc roses que portava
en les mans, peus i costat,
per les quals el Llucifer,
que dels sants l’infern omplia:
fou robat en aquell dia
que florí el sant Roser.

4. No fou de menor estima
el goig de l’Esperit Sant,
quan vingué de l’alta cima
en vostre Col·legi sant,
i regà aquell planter
que el gran Déu elegia:
per estar en companyia
del celestial Roser.

5. Vostra vida ja acabada
el major del goigs sentís
com a Déu sou presentada
triomfant en paradís,
qui Senyora us volgué fer
del gran hort que posseïa:
col·locant-vos, com devia,
sota l’ombra del Roser.

6. Si pertot recança es posa
una nit de fosca i dol,
a Pallerols una rosa
el neguit mudà en consol.
La Verge en aquest afer
vegé sant Josepmaria:
la Senyora li oferia
una rosa del Roser.

Tornada

Puix mostreu vostre poder
fent miracles cada dia:
accepteu, Verge Maria,
les lloances del Roser.

DESCARREGAR PARTITURA (PDF)


Nova Mare de Déu Roser

Mare de Déu del Roser