Una visita completa a Pallerols i rodalies

El passat 19 de juliol, el cardenal Julián Herranz va visitar Pallerols acompanyat dels sacerdots Benet Badrinas i Ferran Blasi. També el van acompanyar Sebastià Masó i Jordi Piferrer.

A l’església de Pallerols concelebraren l’Eucaristia el cardenal i els dos sacerdots.

Després van visitar la Cabana de Sant Rafel, el Corb, la Ribalera i van acabar la visita a la casa de Fenollet.

D’una manera casual es van trobar amb un grup de seminaristes, i altres nois procedents de Múrcia, que anaven acompanyats pel sacerdot Antonio Schlatter.

El cardenal Herranz -expert muntanyenc- seguí amb gran interès les explicacions sobre la geografia i la història del Camí d’Andorra i agraí repetides vegades l’oportunitat que li oferírem de reviure l’expedició en la que hi anava sant Josepmaria a la tardor de 1937.

El cardenal Julián Herranz va ser ordenat sacerdot de l’Opus Dei el 1955. Des de 1960 va treballar a la Santa Seu com a expert en els treballs del Concili Vaticà II i de la posterior reforma de la legislació eclesiàstica. Va ser ordenat bisbe el 1991 per Joan Pau II, qui el 1994 el va nomenar president del Consell pontifici per als Textos legislatius i de la Comissió disciplinar de la cúria romana. Va ser nomenat cardenal el 21 d’octubre de 2003.

En el llibre En las Afueras de Jericó -Edicions Rialp, S.A. Madrid 2007- resumeix les seves vivències dels vint anys que va conviure amb sant Josepmaria Escrivà i dels vint-i-set anys que va col·laborar amb Joan Pau II. Abans ja havia treballat a la Santa Seu al servei de Joan XXIII, Pau VI i Joan Pau I, igual que ara continua amb Benet XVI.