Processó i missa a l’ermita de Santa Maria de Feners, a les 12,30 del migdia

Tota vegada que un dels fins principals de l’Associació d’Amics del Camí de Pallerols de Rialb a Andorra és la recuperació de les tradicions dels llocs per on passa el Camí d’Andorra, col·laborem també enguany en la recuperació de la tradicional festa de Santa Maria de Feners, a Argolell, que com cada any se celebra el proper 1 de juny.

Ens conten els habitants d’Argolell, que era una festa molt important per al poble. Hi anaven tres sacerdots. Començava amb una processó que sortia del poble i anava fins a l’ermita, on se celebrava una missa solemne. Era una festa pròpiament religiosa: Hi havia la processó, confessions i la missa.

L’ermita de Santa Maria de Feners està a mig camí entre Argolell i Arduix. Era una construcció senzilla d’una sola nau rectangular coberta amb quatre encavallades de fusta i un petit absis semicircular unit amb un doble plec i cobert amb volta de quart d’esfera. Els murs estan construïts amb pedres de la zona lligades amb morter de calç. La coberta es amb llosa de pissarra. Actualment l’edificació està molt malmesa. La coberta no hi és, el mur de migdia tampoc i l’absis en bona part tampoc hi és.

En aquests últims anys l’hem netejat i condicionat per celebrar-hi missa. Ben aviat es firmarà un Conveni entre la Generalitat de Catalunya, el Bisbat d’Urgell, l’Ajuntament de les Valls de Valira i l’Associació d’Amics del Camí de Pallerols de Rialb a Andorra, per enllestir-ne la seva reconstrucció. La imatge de la Mare de Déu és romànica, la conserva la gent del poble i convindrà també restaurar-la.

Feners vol dir camp de fenc, d’alfè, de farratge, d’herba pels animals, i també camp inundat per l’aigua, aiguamoll.

Enguany el dia 1 de juny s’escau en diumenge i ho celebrarem amb la tradicional processó amb la imatge de la Mare de Déu, que sortirà de l’església del poble a dos quarts d’una del migdia, en direcció l’ermita i tot seguit, cap a la una, tindrem la missa.

Podeu veure més informació a les Notícies dels dies 2 de juny de 2007, 20 de juny de 2006 i 12 de desembre de 2004. Busqueu també al cercador de la web amb les paraules “Santa Maria de Feners”.