Han fet una neteja a fons de la rectoria de Pallerols