Quedaren admirades de la força que té Pallerols

El passat 26 de setembre, Daniela, Sofia i Julieta -tres noies procedents de Xile- visitaren Pallerols, acompanyades per Àngels Guàrdia i Mercè Betriu.

Els dies anteriors, havien visitat els santuaris marians de Torreciudad i Lourdes. En el trajecte des de Lourdes a Pallerols van tenir ocasió de passar per Andorra i visitar l’estàtua de sant Josepmaria que es troba a l’església de Sant Julià de Lòria.

El mateix dia 26, després de visitar Pallerols, es van dirigir a Madrid per assistir a la beatificació de D. Álvaro del Portillo, que va ser el motiu principal del seu viatge des de Xile.

A Pallerols, van visitar la rectoria i l’església, i van tenir ocasió de llegir els documents històrics que narren els fets que hi van esdevenir.

En diverses ocasions van comentar admirades el bon estat de conservació de l’església i es van congratular de la bona marxa de les obres de la rectoria.

Abans de prosseguir el seu viatge cap a Madrid, van menjar allà mateix alguns productes típics de la zona: panadons, coca de recapte, secallona, etc.