Voluntaris en el Camí d’Andorra

Dels dies 10 al 13 de juliol, set nois d’un club universitari de l’Hospitalet de Llobregat, que es diu Farell, anaren a fer treballs de recuperació i neteja del Camí d’Andorra en el tram entre els rius de Castellbò i d’Aravell.

S’han fet dues actuacions:

Per una part, s’ha recuperat el camí vell que passa per sobre els camps de conreu, ja que últimament la gent passava pel mig dels camps. Aquest camí estava perdut i molt ple d’esbarzers i matolls, que ha costat bastant de netejar.

Per altra part, les fortes i contínues plujes d’aquests darrers mesos havien propiciat que les herbes i matolls creixessin molt al llarg de tot aquest tram de rius, de manera que en alguns llocs tapaven ja el camí.

En resum, hem de dir que s’ha fet una bona labor de neteja, de manera que aquest tram es pot recórrer ara perfectament.

Els voluntaris han estat: Xavier Triadó, Modest Molins, Xavier Martí, Mn. Magí Ballart, Emmanuel Jiménez, Jordi Jordana i Albert Cerezo.