A l’octubre també moltes visites a Pallerols

Durant el mes d’octubre han continuat les moltes visites d’aquest any. Tenim informació que han visitat Pallerols i part del Camí d’Andorra, grups de Zaragoza, de València, d’Andorra, unes noies de Barcelona i un matrimoni de Ibarra (Equador), a part d’altres grups reduïts.

El dia 15 hi acudiren unes noies de Barcelona i un matrimoni d’Equador. Per la tarda del 15 i tot el dia 16 hi assistiren uns grups de Zaragoza i de València.

Adjuntem unes poques fotografies dels nois de Zaragoza i del matrimoni d’Equador, a l’espera de que els altres grups ens enviïn més informació.

El matrimoni procedent de la ciutat de Ibarra, a Equador, són els directors de dos col·legis -un de nois i un de noies- en aquella ciutat. Es diuen: Fernando Terán i María Mercedes Suárez.

Al matí van visitar l’església de Pallerols i la Cabana de Sant Rafel, i per la tarda visitaren el Paller de Peramola.

Se’n tornaren a Equador remoguts interiorment per haver tingut la oportunitat de visitar aquests llocs emblemàtics en la vida de sant Josepmaria Escrivà.

He pogut comprovar al llarg d’aquests últims 5 anys -en què he tingut la oportunitat d’acompanyar molta gent per la zona de Pallerols- de com queden profundament emocionats al seguir les petjades de sant Josepmaria i escoltar els documents històrics llegits en el mateix lloc on van succeir els esdeveniments que es narren.

En contrast amb aquestes vivències, penso que algunes vegades les persones que estem més a prop de Pallerols no sabem apreciar prou el tresor que tenim a casa nostra.

Animeu-vos a venir a Pallerols, acompanyats dels vostres familiars i amics!

Es faran realitat aquells versets que compongué el Pare Oriol Diví, monjo de Montserrat, referint-se a sant Josepmaria: “a Pallerols una rosa mudà l’angoixa en consol”.