Durant el mes de maig pots tu també assistir de romiatge a Pallerols

El dissabte 11 de maig, l’Associació d’Amics del Camí de Pallerols de Rialb a Andorra va organitzar un romiatge a la Mare de Déu del Roser de Pallerols.

El romiatge començà a les 12:15 del matí amb el rés del Rosari al voltant de l’església, portant la imatge de la Mare de Déu.

A continuació, Mn. Josep Verdià va celebrar l’Eucaristia, i en finalitzar alguns es quedaren a dinar a la plaça que hi ha davant l’escola de Pallerols.

Abans del romiatge, Ramon Camats dirigí una visita guiada per l’església i la rectoria. També algunes persones pujaren fins a la Cabana de Sant Rafael.

En total hi assistiren unes 50 persones.